Ďakujeme za príspevok vo forme 2% z daní ako aj za sponzorské na Cíferský Hodový Turnaj

                                                                       Šachový klub Cífer - nezisková organizácia