Šach je viac než šport

Šachoví priaznivci a členovia

Darujte 2% z daní rozumne

                             Ďakujeme za príspevok vo forme 2% z daní ako aj za sponzorské na Cíferský Hodový Turnaj

                                                                       Šachový klub Cífer - nezisková organizácia